Ceberium - Cyberium Pool Arena - 3D Animation

CYBERIUM là dự án Metaverse dành cho Thể Thao hoàn thiện nhất lần đầu tiên xuất hiện, là cổng kết nối cung cấp một trải nghiệm mang tính cách mạng cho những tín đồ của thể thao điện tử để chơi, kết nối, chiến thắng và kiếm tiền! Để tán dương ý nghĩa của sự Vui Vẻ, chúng tôi mong muốn cung cấp cho khách hàng toàn cầu, những nhà đầu tư về tiền điện tử cũng như những Gamer truyền thống một trả nghiệm rực lửa

Các công việc đã thực hiện