You are here:

Chuyển đổi số và tự động hóa

Dù bạn đang có một doanh nghiệp đã hoạt động lâu năm với quy trình phức tạp, hay một công ty trẻ trung mong muốn áp dụng công nghệ, chuyển đổi số và tự động hóa luôn là lựa chọn hàng đầu trong thời đại Web 3.0

Đến với Coming, chúng ta sẽ cùng phân tích quy và đưa ra những giải pháp tối ưu nhất để giúp kinh doanh của bạn đột phá

Why choose - Coming.io - Giải pháp Blockchain cho doanh nghiệp

Giải pháp và dịch vụ Coming cung cấp

Nâng cấp công nghệ

Nâng cấp quy trình sáng tạo và quản lý sản phẩm với giải pháp công nghệ tối ưu, dẫn đầu xu hướng. Coming giúp bạn tạo ra sự thay đổi từ trong nội bộ tổ chức, nhằm tạo nền móng cho phát triển lớn mạnh.

Đổi mới mô hình kinh doanh

Coming hỗ trợ thay đổi tổ chức (bao gồm cơ cấu tổ chức, chức năng của bộ phận) thông qua việc sử dụng các công nghệ số và mô hình kinh doanh để cải thiện hiệu quả kinh doanh một cách nhanh chóng, đáng kể dựa trên quy mô của từng bộ phận hoặc toàn bộ doanh nghiệp.

Chuyển đổi vận hành tự động hóa

Áp dụng các công nghệ kỹ thuật số để thay đổi hoặc tạo mới hoàn toàn các quy trình vận hành doanh nghiệp, tích hợp trí tuệ nhân tạo, các thiết bị thông minh nhằm đảm bảo sự liên kết chặt chẽ và hệ thống giữa các bộ phận vận hành.

Tư vấn chuyển đối số

Tư vấn giải pháp ứng dụng các nền công nghệ (Digitalize) mới như: Dữ liệu lớn (Big Data), Mạng 5G, Trí tuệ nhân tạo (AI), Internet Vạn Vật (IoT), Điện toán đám mây (Cloud)… phù hợp với quy trình làm việc và văn hóa của công ty.

Exertise development

Custom public and private blockchains let you deliver services outside your organization, giving you control over user account permissions while you manage payments, transfer data, and reduce counterparty risks.

Exertise development

Custom public and private blockchains let you deliver services outside your organization, giving you control over user account permissions while you manage payments, transfer data, and reduce counterparty risks.

Blockchain to disrupt modern industries

From startups and SMBs to large enterprises and government institutions — Coming.io is the blockchain development company ready to share deep and insightful expertise with businesses operating in various industry sectors:

Our project development process

Product Research

We study, we learn and we discuss carefully with you to understand your business processes and your needs, identify the most appropriate technical solutions for your goals.

Agile Development

Using agile development process, we release the first prototypes as soon as possible to gather feedback and adapt with the changes in the business environment

Post Production

Once product is on live, we continue to monitor and make changes whenever needed to make sure it aligns with your business requirements and really beneficial for you

coin - Coming.io - Giải pháp Blockchain trong doanh nghiệp
coin - Coming.io - Giải pháp Blockchain trong doanh nghiệp
coin - Coming.io - Giải pháp Blockchain trong doanh nghiệp

Bạn có yêu cầu phát triển phần mềm?

Chúng tôi đang chờ tin nhắn của bạn

    Shap-form- Coming.io - Giải pháp Blockchain cho doanh nghiệp

    “Take hold of the future or the future will take hold of you – be futurewise.”

    Patrick Dixon, Futurist and author Futurewise 1998/2005

    Văn phòng