Giới thiệu về Cold Chain Station

Cold Chain Station (hay còn gọi là CCS) là một dự án outsource của Coming, được triển khai với mục đích xây dựng một ứng dụng điện thoại cho phép theo dõi, quản lý các kho lạnh thực phẩm. Khi sử dụng hệ thống của CCS, người dùng có thể gửi gói hàng vào các kho lạnh để thực hiện các thao tác bảo quản, mua bản cũng như vận chuyển một cách dễ dàng.
 
Các tính năng nổi bật của hệ thống bao gồm:
 • Quản lý mạng lưới station (theo bản đồ)
 • Quản lý gói hàng đông lạnh (vận chuyển, lưu trữ, mua bán)
 • Quản lý tasks của nhân viên
 • Live chat room
 • Quản lý hàng hóa thông qua quét NFC, QR Code
 • Hệ quản trị cho super administrator
Với những tính năng trên, chúng tôi tin rằng CCS sẽ trở thành một công cụ đắc lực cho doanh nghiệp để tối ưu hóa quy trình sản xuất và bảo quản thực phẩm. Đồng thời, sự thành công của CCS cũng đã góp phần làm phong phú thêm portfolio của team Coming trong việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm, giúp chúng tôi có thêm kinh nghiệm và sự tự tin để mạnh dạn đi đầu những làn sóng công nghệ mới trong tương lai.

Coming đã làm gì

 • Phát triển ứng dụng điện thoại (iOS, Android)
 • Xây dựng server và liên kết API

Công nghệ ứng dụng 

 • Frontend: React Native, MapBox API, NFC
 • Backend: NodeJS, Express, QR Generate, PostgreSQL
 • Khác: SocketIO, Google authentication