Mangabooth Mangabooth - Nền tảng eCommerce sản phẩm phần mềm
Mangabooth Mangabooth - Nền tảng eCommerce sản phẩm phần mềm

Mangabooth.com là giải pháp thương mại điện tử trên nền tảng WordPress cho việc mua bản sản phẩm phần mềm (theme và plugins). Các sản phẩm được sử dụng bởi những người muốn xây dựng các website nội dung miễn phí và trả tiền như đọc truyện tranh manga, comic và truyện chữ, phim hoạt hình nhiều tập.

Đây là một chợ phần mềm cho phép chủ website có thể tự do lựa chọn và mua bán các ứng dụng mở rộng chức năng. Thanh toán hoàn toàn trực tuyến. Giải pháp cũng bao gồm hệ thống ticket hỗ trợ khách hàng bản quyền.

Chúng tôi đã làm

Thành quả