Jessica-name - Callicrypto

Về Callicrypto

Callicrypto là một dự án số hóa 3.333 cái tên phổ biến nhất trên thế giới, mỗi cái tên được thể hiện bằng nghệ thuật thư pháp (calligraphy). Chỉ một người có quyền sở hữu đối với mỗi tên và thông tin của chủ sở hữu sẽ được lưu trữ vĩnh viễn trên blockchain.

Sở hữu Callicrypto NFT có nghĩa là bạn sở hữu một tài sản tăng giá trị theo thời gian. Hãy nhớ rằng mỗi tên chỉ có một NFT, vì vậy nếu bạn sở hữu một NFT Callicrypto phổ biến như “William” hoặc “Peter”, bạn có thể bán đấu giá NFT này trên thị trường cho hàng triệu người. Những người có nhu cầu sở hữu cái tên này có thể cạnh tranh để đưa ra mức giá cao nhất.

Không chỉ là một dự án sưu tầm NFT thông thường, chúng tôi muốn tăng khả năng ứng dụng của Callicrypto. Mục đích của Callicrypto sẽ không dừng lại ở việc sưu tầm mà còn được áp dụng trong các hoạt động kinh doanh.

Mỗi NFT trong dự án Callicrypto có thể được sử dụng làm Chữ ký điện tử (E-signature). Kể từ bây giờ, các hợp đồng, tài liệu điện tử của bạn sẽ được ký bằng một chữ ký duy nhất mà bạn sở hữu, một chữ ký toát lên sự uy quyền và cá nhân hóa.

Trong các bước tiếp theo của dự án, chúng tôi sẽ xây dựng một ứng dụng eSignature tích hợp Callicrypto vào ứng dụng. Những người đầu tiên sở hữu NFT Callicrypto sẽ là khách hàng trọn đời của ứng dụng đó

Coming đã làm gì

  • Phát triển cộng đồng những người quan tâm đến Callicrypto và có niềm yêu thích với NFT/Blockchain
  • Hợp tác cùng nghệ sĩ Calligraphy Đào Huy Hoàng để sáng tạo chữ ký NFT độc nhất
  • Phát triển Smart Contract (ERC721 trên Ethereum)
  • Xây dựng nền tảng airdrop và minting cho NFT