Mytheria NFT Game - Mytheria - Truyện tranh & Webtoon cho hệ sinh thái Metaverse

Mytheria là một trò chơi thẻ bài theo lượt và được tuyên bố là trò chơi thẻ giao dịch NFT Tạo để kiếm tiền (Create-to-earn) đầu tiên sẽ cách mạng hóa Metaverse. 

Dự án truyện tranh và webtoon Mytheria được thực hiện bởi Coming.io với mục tiêu giúp hệ sinh thái Metaverse trở nên phong phú, hấp dẫn các nghệ sĩ và nhà đầu tư tham gia.

 

Các công việc đã thực hiện